Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 70 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар39
2.Дорноговь12
3.Дархан-Уул6
4.Дундговь5
5.Өмнөговь2
6.Орхон2
7.Өвөрхангай1
8.Говь-Алтай1
9.Булган1
10.Хэнтий1