Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 72 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар42
2.Дорноговь12
3.Дархан-Уул6
4.Дундговь4
5.Орхон2
6.Өмнөговь2
7.Говь-Алтай1
8.Хэнтий1
9.Өвөрхангай1
10.Булган1