Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧ" гэдэг ургийн овогтой нийт 59 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар34
2.Өмнөговь18
3.Дорнод2
4.Сэлэнгэ2
5.Булган1
6.Архангай1
7.Дундговь1