Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧ" гэдэг ургийн овогтой нийт 60 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар34
2.Өмнөговь19
3.Сэлэнгэ2
4.Дорнод2
5.Дундговь1
6.Архангай1
7.Булган1