Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧ" гэдэг ургийн овогтой нийт 57 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар33
2.Өмнөговь18
3.Дорнод2
4.Дундговь1
5.Архангай1
6.Сэлэнгэ1
7.Булган1