Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧ" гэдэг ургийн овогтой нийт 56 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар32
2.Өмнөговь18
3.Дорнод2
4.Архангай1
5.Сэлэнгэ1
6.Булган1
7.Дундговь1