Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 257 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар89
2.Өмнөговь52
3.Дундговь39
4.Дорнод31
5.Дархан-Уул14
6.Дорноговь12
7.Орхон6
8.Булган5
9.Говьсүмбэр3
10.Сэлэнгэ3
11.Өвөрхангай2
12.Төв1