Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 248 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар84
2.Өмнөговь49
3.Дундговь37
4.Дорнод33
5.Дархан-Уул12
6.Дорноговь12
7.Орхон6
8.Булган5
9.Говьсүмбэр4
10.Сэлэнгэ3
11.Өвөрхангай2
12.Төв1