Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 255 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар88
2.Өмнөговь51
3.Дундговь39
4.Дорнод30
5.Дархан-Уул14
6.Дорноговь13
7.Орхон6
8.Булган5
9.Сэлэнгэ3
10.Говьсүмбэр3
11.Өвөрхангай2
12.Төв1