Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 200 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар135
2.Өмнөговь20
3.Дундговь15
4.Дархан-Уул12
5.Говьсүмбэр8
6.Сэлэнгэ4
7.Булган2
8.Дорноговь2
9.Дорнод1
10.Сүхбаатар1