Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 203 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар141
2.Өмнөговь17
3.Дундговь15
4.Дархан-Уул11
5.Говьсүмбэр8
6.Сэлэнгэ5
7.Булган2
8.Дорноговь2
9.Сүхбаатар1
10.Дорнод1