Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 55 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар23
2.Дундговь21
3.Завхан7
4.Дорноговь1
5.Дархан-Уул1
6.Өмнөговь1
7.Увс1