Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 53 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар22
2.Дундговь21
3.Завхан6
4.Дархан-Уул1
5.Увс1
6.Дорноговь1
7.Өмнөговь1