Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУРИАД БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 3 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3