Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭДЭГҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Архангай3
2.Баянхонгор1