Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,203 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15,983
2.Говь-Алтай3,839
3.Баянхонгор2,532
4.Хөвсгөл1,809
5.Сэлэнгэ1,006
6.Дархан-Уул966
7.Орхон825
8.Төв645
9.Архангай294
10.Завхан218
11.Дорноговь210
12.Өмнөговь160
13.Ховд151
14.Дорнод123
15.Хэнтий112
16.Булган109
17.Говьсүмбэр98
18.Өвөрхангай60
19.Сүхбаатар24
20.Увс20
21.Дундговь18
22.Баян-Өлгий1