Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 30,919 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар17,499
2.Говь-Алтай3,811
3.Баянхонгор2,586
4.Хөвсгөл1,839
5.Сэлэнгэ1,038
6.Дархан-Уул975
7.Орхон813
8.Төв660
9.Архангай296
10.Завхан227
11.Дорноговь209
12.Өмнөговь169
13.Ховд166
14.Дорнод137
15.Булган133
16.Хэнтий119
17.Говьсүмбэр103
18.Өвөрхангай71
19.Увс23
20.Сүхбаатар22
21.Дундговь21
22.Баян-Өлгий2