Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,128 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15,935
2.Говь-Алтай3,835
3.Баянхонгор2,525
4.Хөвсгөл1,810
5.Сэлэнгэ1,001
6.Дархан-Уул958
7.Орхон821
8.Төв648
9.Архангай295
10.Завхан218
11.Дорноговь211
12.Өмнөговь159
13.Ховд151
14.Дорнод124
15.Хэнтий109
16.Булган109
17.Говьсүмбэр98
18.Өвөрхангай60
19.Сүхбаатар23
20.Увс19
21.Дундговь18
22.Баян-Өлгий1