Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,935 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,749
2.Говь-Алтай3,785
3.Баянхонгор2,558
4.Хөвсгөл1,800
5.Сэлэнгэ1,020
6.Дархан-Уул971
7.Орхон815
8.Төв621
9.Архангай290
10.Завхан227
11.Дорноговь216
12.Өмнөговь160
13.Ховд155
14.Дорнод120
15.Булган118
16.Хэнтий111
17.Говьсүмбэр98
18.Өвөрхангай57
19.Увс22
20.Сүхбаатар21
21.Дундговь19
22.Баян-Өлгий2