Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 30,070 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,822
2.Говь-Алтай3,802
3.Баянхонгор2,576
4.Хөвсгөл1,803
5.Сэлэнгэ1,021
6.Дархан-Уул974
7.Орхон821
8.Төв624
9.Архангай291
10.Завхан227
11.Дорноговь218
12.Өмнөговь159
13.Ховд157
14.Дорнод122
15.Булган119
16.Хэнтий112
17.Говьсүмбэр98
18.Өвөрхангай59
19.Увс23
20.Сүхбаатар21
21.Дундговь19
22.Баян-Өлгий2