Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,311 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,084
2.Говь-Алтай3,833
3.Баянхонгор2,544
4.Хөвсгөл1,818
5.Сэлэнгэ995
6.Дархан-Уул961
7.Орхон818
8.Төв643
9.Архангай297
10.Завхан219
11.Дорноговь212
12.Өмнөговь157
13.Ховд152
14.Дорнод125
15.Хэнтий115
16.Булган112
17.Говьсүмбэр100
18.Өвөрхангай61
19.Сүхбаатар24
20.Увс22
21.Дундговь18
22.Баян-Өлгий1