Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГИДАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1
2.Сэлэнгэ1