Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГЭРСЭНЗ" гэдэг ургийн овогтой нийт 16 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12
2.Говь-Алтай4