Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,917 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,673
2.Хөвсгөл2,672
3.Булган1,257
4.Орхон1,066
5.Сэлэнгэ467
6.Дархан-Уул452
7.Архангай223
8.Төв204
9.Өмнөговь170
10.Баянхонгор127
11.Дорноговь126
12.Говь-Алтай94
13.Хэнтий92
14.Дорнод70
15.Сүхбаатар59
16.Завхан49
17.Увс31
18.Өвөрхангай31
19.Говьсүмбэр24
20.Дундговь17
21.Ховд13