Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,797 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,545
2.Хөвсгөл2,678
3.Булган1,244
4.Орхон1,070
5.Сэлэнгэ466
6.Дархан-Уул456
7.Архангай228
8.Төв209
9.Өмнөговь169
10.Дорноговь128
11.Баянхонгор128
12.Говь-Алтай93
13.Хэнтий90
14.Дорнод70
15.Сүхбаатар61
16.Завхан48
17.Увс31
18.Өвөрхангай30
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь17
21.Ховд13