Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,891 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,611
2.Хөвсгөл2,681
3.Булган1,259
4.Орхон1,073
5.Сэлэнгэ470
6.Дархан-Уул453
7.Архангай228
8.Төв207
9.Өмнөговь170
10.Дорноговь129
11.Баянхонгор128
12.Говь-Алтай95
13.Хэнтий91
14.Дорнод70
15.Сүхбаатар59
16.Завхан49
17.Өвөрхангай31
18.Увс31
19.Говьсүмбэр24
20.Дундговь18
21.Ховд14