Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,122 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,827
2.Хөвсгөл2,714
3.Булган1,246
4.Орхон1,079
5.Сэлэнгэ470
6.Дархан-Уул450
7.Архангай220
8.Төв205
9.Өмнөговь175
10.Баянхонгор126
11.Дорноговь126
12.Говь-Алтай96
13.Хэнтий92
14.Дорнод72
15.Сүхбаатар60
16.Завхан56
17.Өвөрхангай32
18.Увс27
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь17
21.Ховд9