Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,056 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,770
2.Хөвсгөл2,703
3.Булган1,262
4.Орхон1,064
5.Сэлэнгэ473
6.Дархан-Уул458
7.Архангай222
8.Төв207
9.Өмнөговь168
10.Дорноговь126
11.Баянхонгор123
12.Говь-Алтай95
13.Хэнтий92
14.Дорнод73
15.Сүхбаатар58
16.Завхан51
17.Өвөрхангай32
18.Увс27
19.Говьсүмбэр24
20.Дундговь17
21.Ховд11