Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,871 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,580
2.Хөвсгөл2,681
3.Булган1,255
4.Орхон1,079
5.Сэлэнгэ470
6.Дархан-Уул458
7.Архангай227
8.Төв209
9.Өмнөговь172
10.Дорноговь129
11.Баянхонгор128
12.Говь-Алтай95
13.Хэнтий91
14.Дорнод71
15.Сүхбаатар60
16.Завхан49
17.Увс32
18.Өвөрхангай30
19.Говьсүмбэр24
20.Дундговь17
21.Ховд14