Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,846 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,562
2.Хөвсгөл2,684
3.Булган1,248
4.Орхон1,079
5.Сэлэнгэ469
6.Дархан-Уул458
7.Архангай226
8.Төв211
9.Өмнөговь171
10.Дорноговь128
11.Баянхонгор128
12.Говь-Алтай93
13.Хэнтий91
14.Дорнод72
15.Сүхбаатар62
16.Завхан49
17.Увс32
18.Өвөрхангай30
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь16
21.Ховд14