Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,189 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,858
2.Хөвсгөл2,712
3.Булган1,251
4.Орхон1,096
5.Сэлэнгэ473
6.Дархан-Уул452
7.Архангай223
8.Төв205
9.Өмнөговь177
10.Дорноговь127
11.Баянхонгор126
12.Говь-Алтай98
13.Хэнтий93
14.Дорнод73
15.Сүхбаатар60
16.Завхан57
17.Өвөрхангай32
18.Увс27
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь17
21.Ховд9