Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,112 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,832
2.Хөвсгөл2,707
3.Булган1,246
4.Орхон1,079
5.Сэлэнгэ471
6.Дархан-Уул450
7.Архангай220
8.Төв206
9.Өмнөговь173
10.Дорноговь126
11.Баянхонгор124
12.Говь-Алтай96
13.Хэнтий92
14.Дорнод72
15.Сүхбаатар59
16.Завхан51
17.Өвөрхангай32
18.Увс27
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь17
21.Ховд9