Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ДАГУУР" гэдэг ургийн овогтой нийт 104 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Булган55
2.Улаанбаатар30
3.Орхон12
4.Сэлэнгэ4
5.Хөвсгөл2
6.Архангай1