Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ДАГУУР" гэдэг ургийн овогтой нийт 106 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Булган52
2.Улаанбаатар33
3.Орхон15
4.Сэлэнгэ4
5.Хөвсгөл2