Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАДАРАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 20 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар20