Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАДРАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 98 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар64
2.Хөвсгөл8
3.Хэнтий6
4.Сэлэнгэ6
5.Дархан-Уул4
6.Өвөрхангай3
7.Төв2
8.Архангай2
9.Говь-Алтай1
10.Дорноговь1
11.Дундговь1