Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАДРАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 102 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар66
2.Хөвсгөл8
3.Сэлэнгэ6
4.Хэнтий6
5.Дархан-Уул4
6.Өвөрхангай3
7.Архангай2
8.Дундговь2
9.Төв2
10.Увс1
11.Дорноговь1
12.Говь-Алтай1