Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,763 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5,932
2.Говь-Алтай3,257
3.Төв374
4.Дархан-Уул309
5.Сэлэнгэ233
6.Орхон224
7.Говьсүмбэр67
8.Дорнод60
9.Хэнтий50
10.Дорноговь47
11.Завхан36
12.Баянхонгор34
13.Өвөрхангай23
14.Өмнөговь21
15.Ховд20
16.Архангай17
17.Увс16
18.Булган16
19.Хөвсгөл13
20.Дундговь9
21.Сүхбаатар4
22.Баян-Өлгий1