Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,735 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5,919
2.Говь-Алтай3,253
3.Төв368
4.Дархан-Уул309
5.Сэлэнгэ233
6.Орхон222
7.Говьсүмбэр67
8.Дорнод59
9.Хэнтий50
10.Дорноговь46
11.Завхан36
12.Баянхонгор34
13.Өвөрхангай23
14.Өмнөговь21
15.Ховд20
16.Архангай17
17.Булган16
18.Увс16
19.Хөвсгөл12
20.Дундговь9
21.Сүхбаатар4
22.Баян-Өлгий1