Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,052 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,206
2.Говь-Алтай3,271
3.Төв364
4.Дархан-Уул312
5.Сэлэнгэ238
6.Орхон215
7.Говьсүмбэр65
8.Дорнод60
9.Дорноговь55
10.Хэнтий46
11.Баянхонгор39
12.Завхан37
13.Өмнөговь22
14.Өвөрхангай20
15.Ховд20
16.Увс19
17.Булган17
18.Архангай15
19.Хөвсгөл13
20.Дундговь9
21.Сүхбаатар7
22.Баян-Өлгий2