Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 19 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13
2.Архангай2
3.Орхон2
4.Сэлэнгэ1
5.Дархан-Уул1