Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 20 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар14
2.Орхон2
3.Архангай2
4.Сэлэнгэ1
5.Дархан-Уул1