Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 66 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар48
2.Архангай7
3.Сэлэнгэ5
4.Булган3
5.Дорнод1
6.Орхон1
7.Говь-Алтай1