Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 73 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар56
2.Сэлэнгэ5
3.Архангай5
4.Булган3
5.Орхон2
6.Говь-Алтай1
7.Дорнод1