Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 71 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар52
2.Архангай7
3.Сэлэнгэ5
4.Булган3
5.Орхон2
6.Дорнод1
7.Говь-Алтай1