Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖҮРХЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 65 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар48
2.Архангай6
3.Сэлэнгэ5
4.Булган3
5.Говь-Алтай1
6.Дорнод1
7.Орхон1