Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗАЙСАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 839 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар416
2.Өмнөговь95
3.Хэнтий86
4.Сүхбаатар42
5.Завхан27
6.Говь-Алтай23
7.Хөвсгөл23
8.Дархан-Уул22
9.Баянхонгор20
10.Өвөрхангай20
11.Сэлэнгэ15
12.Архангай15
13.Орхон10
14.Дундговь10
15.Төв5
16.Дорноговь4
17.Булган3
18.Говьсүмбэр3