Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗАЙСАНГУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 35 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар31
2.Дархан-Уул2
3.Говьсүмбэр2