Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗУУТРАГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 9,643 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс4,169
2.Улаанбаатар3,009
3.Ховд1,247
4.Дархан-Уул384
5.Сэлэнгэ263
6.Төв150
7.Орхон148
8.Хэнтий57
9.Булган36
10.Дорноговь33
11.Архангай29
12.Говьсүмбэр23
13.Өмнөговь18
14.Дорнод17
15.Хөвсгөл14
16.Завхан11
17.Говь-Алтай9
18.Баян-Өлгий8
19.Баянхонгор6
20.Сүхбаатар5
21.Дундговь4
22.Өвөрхангай3