Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗУУТРАГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 9,982 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс4,195
2.Улаанбаатар3,264
3.Ховд1,249
4.Дархан-Уул389
5.Сэлэнгэ266
6.Төв159
7.Орхон158
8.Хэнтий61
9.Дорноговь40
10.Булган38
11.Архангай33
12.Говьсүмбэр23
13.Дорнод18
14.Өмнөговь18
15.Хөвсгөл14
16.Завхан12
17.Говь-Алтай10
18.Баян-Өлгий8
19.Өвөрхангай8
20.Сүхбаатар8
21.Баянхонгор6
22.Дундговь5