Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗУУТРАГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 9,681 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс4,171
2.Улаанбаатар3,026
3.Ховд1,253
4.Дархан-Уул385
5.Сэлэнгэ270
6.Төв151
7.Орхон148
8.Хэнтий57
9.Булган36
10.Дорноговь32
11.Архангай32
12.Говьсүмбэр24
13.Өмнөговь19
14.Дорнод17
15.Хөвсгөл13
16.Завхан11
17.Говь-Алтай9
18.Баян-Өлгий8
19.Баянхонгор6
20.Сүхбаатар6
21.Дундговь4
22.Өвөрхангай3