Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗҮРЧИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 13 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар9
2.Дархан-Уул1
3.Дорноговь1
4.Өвөрхангай1
5.Сэлэнгэ1