Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЗҮРЧИД" гэдэг ургийн овогтой нийт 13 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар10
2.Дархан-Уул1
3.Сэлэнгэ1
4.Өвөрхангай1