Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 183 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар125
2.Төв12
3.Говьсүмбэр10
4.Дархан-Уул10
5.Завхан10
6.Дорноговь7
7.Сэлэнгэ4
8.Дорнод2
9.Дундговь2
10.Орхон1