Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 191 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар131
2.Дархан-Уул11
3.Говьсүмбэр10
4.Төв9
5.Завхан9
6.Дорноговь7
7.Орхон4
8.Сэлэнгэ4
9.Дорнод3
10.Дундговь3