Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 196 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар134
2.Дархан-Уул12
3.Говьсүмбэр9
4.Завхан9
5.Төв8
6.Дорноговь6
7.Орхон4
8.Сэлэнгэ4
9.Дундговь3
10.Хөвсгөл3
11.Дорнод2
12.Архангай1
13.Өмнөговь1