Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 184 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар125
2.Төв12
3.Дархан-Уул10
4.Завхан10
5.Говьсүмбэр10
6.Дорноговь7
7.Сэлэнгэ5
8.Дундговь2
9.Дорнод2
10.Орхон1