Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 185 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар129
2.Төв11
3.Дархан-Уул10
4.Говьсүмбэр10
5.Завхан9
6.Дорноговь7
7.Сэлэнгэ4
8.Дундговь2
9.Дорнод2
10.Орхон1