Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 188 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар129
2.Дархан-Уул10
3.Говьсүмбэр10
4.Завхан9
5.Төв9
6.Дорноговь7
7.Сэлэнгэ4
8.Орхон4
9.Дундговь3
10.Дорнод3