Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ НАЙМ" гэдэг ургийн овогтой нийт 8 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хэнтий5
2.Дорнод3