Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 89 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар58
2.Орхон14
3.Төв9
4.Хэнтий3
5.Дархан-Уул2
6.Дорнод2
7.Дорноговь1