Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХ НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 87 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар57
2.Орхон15
3.Төв7
4.Хэнтий3
5.Дорнод2
6.Дархан-Уул2
7.Дорноговь1