Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР" гэдэг ургийн овогтой нийт 373 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар168
2.Өвөрхангай60
3.Увс32
4.Төв13
5.Говьсүмбэр13
6.Говь-Алтай13
7.Хэнтий11
8.Дорноговь10
9.Завхан10
10.Дундговь9
11.Орхон9
12.Дархан-Уул7
13.Булган7
14.Архангай5
15.Өмнөговь3
16.Сүхбаатар2
17.Ховд1