Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР" гэдэг ургийн овогтой нийт 371 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар169
2.Өвөрхангай60
3.Увс32
4.Төв13
5.Говьсүмбэр13
6.Говь-Алтай13
7.Завхан10
8.Хэнтий10
9.Дорноговь10
10.Орхон9
11.Дундговь8
12.Булган7
13.Дархан-Уул7
14.Архангай5
15.Өмнөговь2
16.Сүхбаатар2
17.Ховд1