Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР" гэдэг ургийн овогтой нийт 362 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар166
2.Өвөрхангай59
3.Увс30
4.Төв13
5.Говьсүмбэр13
6.Говь-Алтай12
7.Хэнтий10
8.Завхан9
9.Дундговь9
10.Дорноговь9
11.Булган8
12.Дархан-Уул7
13.Орхон6
14.Архангай5
15.Өмнөговь3
16.Сүхбаатар2
17.Ховд1