Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР" гэдэг ургийн овогтой нийт 360 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар163
2.Өвөрхангай58
3.Увс30
4.Говьсүмбэр15
5.Төв12
6.Говь-Алтай12
7.Завхан10
8.Хэнтий10
9.Дорноговь9
10.Дундговь9
11.Булган9
12.Дархан-Уул7
13.Орхон6
14.Архангай4
15.Өмнөговь3
16.Сүхбаатар2
17.Ховд1