Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭР МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 35 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар29
2.Архангай5
3.Дорнод1