Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 337 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар207
2.Завхан64
3.Орхон14
4.Дархан-Уул12
5.Архангай11
6.Төв8
7.Сэлэнгэ7
8.Булган5
9.Өмнөговь4
10.Өвөрхангай2
11.Хөвсгөл2
12.Баянхонгор1