Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 320 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар191
2.Завхан64
3.Орхон13
4.Архангай12
5.Дархан-Уул11
6.Төв9
7.Сэлэнгэ7
8.Булган5
9.Өмнөговь4
10.Өвөрхангай2
11.Баянхонгор1
12.Хөвсгөл1