Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ИХЭРҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 321 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар187
2.Завхан67
3.Орхон13
4.Архангай12
5.Дархан-Уул11
6.Төв10
7.Сэлэнгэ7
8.Булган6
9.Өмнөговь4
10.Өвөрхангай2
11.Хөвсгөл1
12.Баянхонгор1