Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "КИДАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 88 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар40
2.Ховд27
3.Сэлэнгэ7
4.Дархан-Уул6
5.Өмнөговь4
6.Говь-Алтай4