Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 41,439 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар22,694
2.Архангай4,386
3.Орхон2,520
4.Дархан-Уул2,281
5.Сэлэнгэ2,258
6.Өвөрхангай1,760
7.Булган1,332
8.Төв1,026
9.Хөвсгөл977
10.Дорноговь528
11.Говь-Алтай342
12.Хэнтий222
13.Дорнод197
14.Ховд182
15.Говьсүмбэр155
16.Өмнөговь147
17.Дундговь146
18.Баянхонгор107
19.Сүхбаатар99
20.Завхан60
21.Увс19
22.Баян-Өлгий1