Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 40,492 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар21,693
2.Архангай4,409
3.Орхон2,502
4.Дархан-Уул2,295
5.Сэлэнгэ2,244
6.Өвөрхангай1,774
7.Булган1,338
8.Төв1,047
9.Хөвсгөл989
10.Дорноговь513
11.Говь-Алтай357
12.Хэнтий227
13.Дорнод196
14.Ховд174
15.Говьсүмбэр158
16.Дундговь143
17.Өмнөговь142
18.Баянхонгор104
19.Сүхбаатар95
20.Завхан65
21.Увс25
22.Баян-Өлгий2