Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 40,366 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар21,605
2.Архангай4,387
3.Орхон2,498
4.Дархан-Уул2,308
5.Сэлэнгэ2,238
6.Өвөрхангай1,765
7.Булган1,339
8.Төв1,041
9.Хөвсгөл990
10.Дорноговь513
11.Говь-Алтай355
12.Хэнтий224
13.Дорнод193
14.Ховд174
15.Говьсүмбэр158
16.Өмнөговь147
17.Дундговь142
18.Баянхонгор103
19.Сүхбаатар95
20.Завхан64
21.Увс25
22.Баян-Өлгий2