Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 32 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар25
2.Архангай5
3.Дархан-Уул1
4.Дорнод1