Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 33 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар26
2.Архангай5
3.Дорнод1
4.Дархан-Уул1