Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМ" гэдэг ургийн овогтой нийт 11 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод2
2.Улаанбаатар2
3.Дархан-Уул2
4.Булган2
5.Хөвсгөл1
6.Сүхбаатар1
7.Орхон1