Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМ" гэдэг ургийн овогтой нийт 12 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод3
2.Булган2
3.Улаанбаатар2
4.Дархан-Уул2
5.Орхон1
6.Сүхбаатар1
7.Хөвсгөл1