Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАА" гэдэг ургийн овогтой нийт 71 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өвөрхангай44
2.Улаанбаатар14
3.Дорнод11
4.Сэлэнгэ1
5.Архангай1