Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАА" гэдэг ургийн овогтой нийт 74 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өвөрхангай46
2.Улаанбаатар13
3.Дорнод13
4.Архангай1
5.Сэлэнгэ1