Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМААН" гэдэг ургийн овогтой нийт 19 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар10
2.Ховд6
3.Баян-Өлгий1
4.Дархан-Уул1
5.Орхон1