Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,786 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,358
2.Улаанбаатар1,029
3.Ховд396
4.Төв238
5.Архангай154
6.Хэнтий142
7.Сэлэнгэ118
8.Дархан-Уул114
9.Орхон94
10.Баянхонгор38
11.Дорноговь25
12.Дорнод18
13.Булган18
14.Өмнөговь13
15.Увс9
16.Завхан9
17.Говь-Алтай5
18.Хөвсгөл2
19.Өвөрхангай2
20.Сүхбаатар2
21.Дундговь1
22.Говьсүмбэр1