Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,612 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,263
2.Улаанбаатар991
3.Ховд383
4.Төв238
5.Архангай153
6.Хэнтий141
7.Сэлэнгэ116
8.Дархан-Уул105
9.Орхон85
10.Баянхонгор38
11.Дорноговь23
12.Булган20
13.Дорнод14
14.Өмнөговь12
15.Завхан10
16.Увс7
17.Говь-Алтай5
18.Хөвсгөл3
19.Өвөрхангай2
20.Сүхбаатар1
21.Говьсүмбэр1
22.Дундговь1