Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4,574 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баян-Өлгий2,235
2.Улаанбаатар983
3.Ховд382
4.Төв240
5.Архангай153
6.Хэнтий141
7.Сэлэнгэ116
8.Дархан-Уул105
9.Орхон83
10.Баянхонгор39
11.Дорноговь23
12.Булган20
13.Дорнод14
14.Өмнөговь12
15.Завхан10
16.Увс7
17.Говь-Алтай4
18.Хөвсгөл3
19.Өвөрхангай2
20.Говьсүмбэр1
21.Сүхбаатар1