Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 1 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1