Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМЫНХАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 106 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Ховд72
2.Улаанбаатар25
3.Хөвсгөл4
4.Өвөрхангай3
5.Дархан-Уул1
6.Төв1