Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НАЙМЫНХАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 114 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Ховд79
2.Улаанбаатар26
3.Хөвсгөл4
4.Өвөрхангай3
5.Дархан-Уул2