Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НҮЦГЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 110 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар35
2.Баян-Өлгий34
3.Ховд32
4.Төв5
5.Дорноговь2
6.Дархан-Уул2