Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "НҮЦГЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 25 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар14
2.Ховд6
3.Төв4
4.Дархан-Уул1