Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЙН ИРГЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 5 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл4
2.Дорнод1