Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,208 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11,826
2.Говь-Алтай956
3.Ховд867
4.Дархан-Уул616
5.Орхон481
6.Хөвсгөл440
7.Сэлэнгэ403
8.Дундговь354
9.Баянхонгор299
10.Төв225
11.Дорноговь125
12.Өвөрхангай108
13.Өмнөговь98
14.Дорнод92
15.Хэнтий90
16.Говьсүмбэр73
17.Булган42
18.Завхан40
19.Архангай37
20.Сүхбаатар15
21.Увс13
22.Баян-Өлгий8