Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,610 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12,226
2.Говь-Алтай953
3.Ховд884
4.Дархан-Уул610
5.Орхон475
6.Хөвсгөл449
7.Сэлэнгэ398
8.Дундговь356
9.Баянхонгор300
10.Төв212
11.Дорноговь133
12.Өвөрхангай107
13.Өмнөговь98
14.Дорнод93
15.Хэнтий85
16.Говьсүмбэр76
17.Булган40
18.Завхан39
19.Архангай38
20.Сүхбаатар16
21.Увс14
22.Баян-Өлгий8