Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,169 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11,799
2.Говь-Алтай954
3.Ховд867
4.Дархан-Уул617
5.Орхон480
6.Хөвсгөл438
7.Сэлэнгэ402
8.Дундговь350
9.Баянхонгор298
10.Төв223
11.Дорноговь125
12.Өвөрхангай108
13.Өмнөговь98
14.Дорнод91
15.Хэнтий90
16.Говьсүмбэр75
17.Булган40
18.Завхан40
19.Архангай38
20.Сүхбаатар15
21.Увс13
22.Баян-Өлгий8