Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,123 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11,771
2.Говь-Алтай953
3.Ховд865
4.Дархан-Уул614
5.Орхон477
6.Хөвсгөл438
7.Сэлэнгэ404
8.Дундговь344
9.Баянхонгор297
10.Төв223
11.Дорноговь124
12.Өвөрхангай108
13.Өмнөговь97
14.Дорнод91
15.Хэнтий90
16.Говьсүмбэр75
17.Завхан40
18.Булган39
19.Архангай38
20.Сүхбаатар15
21.Увс13
22.Баян-Өлгий7