Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,713 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12,279
2.Говь-Алтай959
3.Ховд882
4.Дархан-Уул617
5.Орхон476
6.Хөвсгөл455
7.Сэлэнгэ399
8.Дундговь361
9.Баянхонгор299
10.Төв218
11.Дорноговь137
12.Өвөрхангай109
13.Өмнөговь101
14.Дорнод100
15.Хэнтий86
16.Говьсүмбэр75
17.Архангай41
18.Булган40
19.Завхан39
20.Сүхбаатар16
21.Увс16
22.Баян-Өлгий8