Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,073 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11,733
2.Говь-Алтай952
3.Ховд867
4.Дархан-Уул614
5.Орхон475
6.Хөвсгөл438
7.Сэлэнгэ399
8.Дундговь344
9.Баянхонгор293
10.Төв224
11.Дорноговь123
12.Өвөрхангай108
13.Өмнөговь96
14.Хэнтий90
15.Дорнод90
16.Говьсүмбэр75
17.Завхан40
18.Булган39
19.Архангай38
20.Сүхбаатар15
21.Увс13
22.Баян-Өлгий7