Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 48,524 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар27,819
2.Завхан4,139
3.Баянхонгор3,702
4.Орхон2,077
5.Дархан-Уул2,066
6.Сэлэнгэ1,805
7.Төв1,613
8.Ховд839
9.Дорнод829
10.Хэнтий718
11.Дорноговь501
12.Булган434
13.Хөвсгөл418
14.Говь-Алтай369
15.Архангай248
16.Говьсүмбэр229
17.Өмнөговь223
18.Сүхбаатар180
19.Өвөрхангай129
20.Увс98
21.Дундговь78
22.Баян-Өлгий10