Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 47,320 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар26,657
2.Завхан4,160
3.Баянхонгор3,679
4.Орхон2,082
5.Дархан-Уул2,068
6.Сэлэнгэ1,806
7.Төв1,644
8.Дорнод842
9.Ховд815
10.Хэнтий704
11.Дорноговь487
12.Булган430
13.Хөвсгөл404
14.Говь-Алтай368
15.Архангай243
16.Говьсүмбэр235
17.Өмнөговь214
18.Сүхбаатар175
19.Өвөрхангай126
20.Увс97
21.Дундговь75
22.Баян-Өлгий9