Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 47,446 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар26,727
2.Завхан4,167
3.Баянхонгор3,691
4.Орхон2,082
5.Дархан-Уул2,077
6.Сэлэнгэ1,811
7.Төв1,649
8.Дорнод843
9.Ховд814
10.Хэнтий709
11.Дорноговь489
12.Булган431
13.Хөвсгөл409
14.Говь-Алтай365
15.Архангай246
16.Говьсүмбэр234
17.Өмнөговь217
18.Сүхбаатар176
19.Өвөрхангай128
20.Увс96
21.Дундговь76
22.Баян-Өлгий9