Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 9 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5
2.Завхан4