Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,606 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар616
2.Баянхонгор229
3.Хэнтий131
4.Төв85
5.Дундговь80
6.Орхон75
7.Архангай64
8.Говьсүмбэр59
9.Завхан43
10.Булган41
11.Дорнод36
12.Сэлэнгэ34
13.Дорноговь25
14.Хөвсгөл22
15.Дархан-Уул20
16.Өвөрхангай15
17.Сүхбаатар13
18.Өмнөговь10
19.Увс8