Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,526 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар577
2.Баянхонгор218
3.Хэнтий126
4.Төв80
5.Орхон76
6.Дундговь72
7.Архангай61
8.Говьсүмбэр58
9.Завхан42
10.Булган42
11.Сэлэнгэ31
12.Дорнод28
13.Дорноговь25
14.Өвөрхангай21
15.Хөвсгөл20
16.Дархан-Уул19
17.Сүхбаатар10
18.Өмнөговь10
19.Увс9
20.Ховд1