Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,569 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар608
2.Баянхонгор222
3.Хэнтий129
4.Орхон76
5.Дундговь75
6.Төв74
7.Архангай71
8.Говьсүмбэр58
9.Булган42
10.Завхан41
11.Сэлэнгэ34
12.Дорнод32
13.Дорноговь24
14.Хөвсгөл21
15.Дархан-Уул19
16.Өвөрхангай16
17.Сүхбаатар11
18.Увс8
19.Өмнөговь8