Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,535 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар590
2.Баянхонгор219
3.Хэнтий126
4.Төв77
5.Орхон77
6.Дундговь72
7.Архангай62
8.Говьсүмбэр58
9.Булган43
10.Завхан41
11.Дорнод29
12.Сэлэнгэ29
13.Дорноговь24
14.Өвөрхангай21
15.Хөвсгөл21
16.Дархан-Уул19
17.Сүхбаатар10
18.Увс9
19.Өмнөговь7
20.Ховд1