Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,536 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар593
2.Баянхонгор217
3.Хэнтий126
4.Төв75
5.Орхон75
6.Дундговь74
7.Архангай61
8.Говьсүмбэр59
9.Булган43
10.Завхан41
11.Сэлэнгэ31
12.Дорнод29
13.Дорноговь24
14.Өвөрхангай21
15.Хөвсгөл21
16.Дархан-Уул19
17.Сүхбаатар10
18.Увс9
19.Өмнөговь7
20.Ховд1