Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,533 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар581
2.Баянхонгор219
3.Хэнтий126
4.Төв80
5.Орхон77
6.Дундговь72
7.Архангай62
8.Говьсүмбэр58
9.Булган42
10.Завхан41
11.Сэлэнгэ31
12.Дорнод29
13.Дорноговь25
14.Өвөрхангай21
15.Хөвсгөл20
16.Дархан-Уул19
17.Сүхбаатар10
18.Өмнөговь10
19.Увс9
20.Ховд1