Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАВНАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 1,578 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар606
2.Баянхонгор226
3.Хэнтий129
4.Төв77
5.Орхон76
6.Дундговь75
7.Архангай71
8.Говьсүмбэр60
9.Булган42
10.Завхан41
11.Сэлэнгэ34
12.Дорнод32
13.Дорноговь25
14.Хөвсгөл21
15.Дархан-Уул19
16.Өвөрхангай16
17.Сүхбаатар12
18.Увс8
19.Өмнөговь8