Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 45,417 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар18,584
2.Өмнөговь3,564
3.Увс3,526
4.Өвөрхангай2,798
5.Завхан2,736
6.Орхон2,026
7.Булган1,799
8.Дархан-Уул1,280
9.Сэлэнгэ1,215
10.Төв1,094
11.Архангай1,086
12.Баянхонгор1,041
13.Хөвсгөл1,024
14.Дундговь931
15.Говь-Алтай564
16.Дорноговь555
17.Ховд486
18.Дорнод377
19.Хэнтий318
20.Сүхбаатар206
21.Говьсүмбэр201
22.Баян-Өлгий6