Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 46,526 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар19,628
2.Өмнөговь3,633
3.Увс3,540
4.Өвөрхангай2,810
5.Завхан2,728
6.Орхон2,036
7.Булган1,769
8.Дархан-Уул1,271
9.Сэлэнгэ1,230
10.Архангай1,075
11.Төв1,069
12.Баянхонгор1,030
13.Хөвсгөл1,022
14.Дундговь936
15.Дорноговь590
16.Говь-Алтай568
17.Ховд495
18.Дорнод380
19.Хэнтий306
20.Сүхбаатар209
21.Говьсүмбэр194
22.Баян-Өлгий7