Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 46,940 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар19,777
2.Өмнөговь3,677
3.Увс3,573
4.Өвөрхангай2,822
5.Завхан2,747
6.Орхон2,050
7.Булган1,786
8.Дархан-Уул1,287
9.Сэлэнгэ1,232
10.Архангай1,083
11.Төв1,080
12.Баянхонгор1,044
13.Хөвсгөл1,033
14.Дундговь946
15.Дорноговь595
16.Говь-Алтай576
17.Ховд503
18.Дорнод392
19.Хэнтий315
20.Сүхбаатар219
21.Говьсүмбэр196
22.Баян-Өлгий7