Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 207 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар132
2.Төв17
3.Орхон16
4.Өвөрхангай12
5.Сэлэнгэ8
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Дархан-Уул2
10.Хэнтий2
11.Дорноговь1
12.Өмнөговь1
13.Хөвсгөл1