Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 201 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар127
2.Орхон18
3.Төв17
4.Өвөрхангай11
5.Сэлэнгэ8
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Дархан-Уул2
10.Хэнтий2
11.Хөвсгөл1