Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 206 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар131
2.Төв17
3.Орхон16
4.Өвөрхангай12
5.Сэлэнгэ8
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Хэнтий2
10.Дархан-Уул2
11.Өмнөговь1
12.Дорноговь1
13.Хөвсгөл1