Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 203 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар127
2.Орхон19
3.Төв17
4.Өвөрхангай11
5.Сэлэнгэ8
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Хэнтий2
10.Дархан-Уул2
11.Дорноговь1
12.Хөвсгөл1