Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 202 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар128
2.Орхон18
3.Төв17
4.Өвөрхангай10
5.Сэлэнгэ8
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Дархан-Уул2
10.Хэнтий2
11.Хөвсгөл1
12.Дорноговь1