Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 211 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар138
2.Орхон18
3.Төв14
4.Өвөрхангай11
5.Сэлэнгэ9
6.Булган8
7.Дундговь4
8.Архангай3
9.Хэнтий2
10.Дархан-Уул2
11.Хөвсгөл1
12.Дорноговь1