Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ НАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 5,884 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3,578
2.Орхон342
3.Өмнөговь342
4.Завхан306
5.Дархан-Уул279
6.Сэлэнгэ168
7.Дундговь163
8.Хөвсгөл161
9.Төв125
10.Баянхонгор91
11.Дорноговь69
12.Говьсүмбэр58
13.Архангай50
14.Дорнод41
15.Булган40
16.Өвөрхангай27
17.Хэнтий20
18.Увс13
19.Сүхбаатар5
20.Ховд5
21.Говь-Алтай1