Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,502 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,012
2.Өмнөговь867
3.Дархан-Уул782
4.Увс658
5.Завхан449
6.Орхон397
7.Сэлэнгэ342
8.Дундговь292
9.Хөвсгөл277
10.Говь-Алтай211
11.Баянхонгор182
12.Өвөрхангай153
13.Ховд150
14.Төв145
15.Архангай136
16.Булган101
17.Дорнод88
18.Хэнтий79
19.Дорноговь76
20.Говьсүмбэр68
21.Сүхбаатар37