Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,903 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,375
2.Өмнөговь891
3.Дархан-Уул780
4.Увс658
5.Завхан440
6.Орхон400
7.Сэлэнгэ346
8.Дундговь297
9.Хөвсгөл281
10.Говь-Алтай216
11.Баянхонгор184
12.Өвөрхангай162
13.Ховд149
14.Төв145
15.Архангай133
16.Булган96
17.Дорнод87
18.Хэнтий83
19.Дорноговь74
20.Говьсүмбэр66
21.Сүхбаатар39
22.Баян-Өлгий1