Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,811 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,325
2.Өмнөговь886
3.Дархан-Уул779
4.Увс652
5.Завхан439
6.Орхон396
7.Сэлэнгэ344
8.Дундговь294
9.Хөвсгөл280
10.Говь-Алтай216
11.Баянхонгор182
12.Өвөрхангай158
13.Ховд149
14.Төв141
15.Архангай131
16.Булган97
17.Дорнод85
18.Хэнтий82
19.Дорноговь73
20.Говьсүмбэр64
21.Сүхбаатар38