Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,521 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,022
2.Өмнөговь869
3.Дархан-Уул787
4.Увс653
5.Завхан451
6.Орхон398
7.Сэлэнгэ342
8.Дундговь294
9.Хөвсгөл278
10.Говь-Алтай211
11.Баянхонгор182
12.Өвөрхангай153
13.Ховд150
14.Төв146
15.Архангай136
16.Булган102
17.Дорнод87
18.Хэнтий79
19.Дорноговь77
20.Говьсүмбэр67
21.Сүхбаатар37