Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,410 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,888
2.Увс451
3.Сэлэнгэ135
4.Ховд135
5.Орхон101
6.Төв94
7.Дархан-Уул85
8.Дорнод85
9.Хөвсгөл81
10.Завхан59
11.Булган55
12.Говь-Алтай54
13.Өмнөговь41
14.Хэнтий28
15.Өвөрхангай24
16.Дорноговь21
17.Дундговь20
18.Сүхбаатар16
19.Архангай14
20.Баянхонгор12
21.Говьсүмбэр10
22.Баян-Өлгий1