Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,477 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар875
2.Архангай303
3.Хөвсгөл173
4.Завхан161
5.Хэнтий143
6.Баянхонгор142
7.Говь-Алтай131
8.Орхон90
9.Сэлэнгэ58
10.Өмнөговь56
11.Дархан-Уул54
12.Төв53
13.Булган47
14.Дорноговь46
15.Өвөрхангай44
16.Ховд23
17.Увс22
18.Дундговь18
19.Сүхбаатар17
20.Дорнод12
21.Баян-Өлгий6
22.Говьсүмбэр3