Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,553 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар911
2.Архангай304
3.Хөвсгөл171
4.Завхан162
5.Баянхонгор149
6.Хэнтий146
7.Говь-Алтай138
8.Орхон101
9.Өмнөговь58
10.Төв57
11.Дархан-Уул56
12.Сэлэнгэ55
13.Дорноговь51
14.Өвөрхангай47
15.Булган45
16.Ховд23
17.Увс23
18.Дундговь18
19.Сүхбаатар17
20.Дорнод12
21.Баян-Өлгий6
22.Говьсүмбэр3