Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,537 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар903
2.Архангай303
3.Хөвсгөл171
4.Завхан160
5.Баянхонгор149
6.Хэнтий145
7.Говь-Алтай137
8.Орхон94
9.Сэлэнгэ60
10.Өмнөговь58
11.Дархан-Уул56
12.Төв55
13.Дорноговь50
14.Өвөрхангай47
15.Булган45
16.Ховд24
17.Увс23
18.Дундговь19
19.Сүхбаатар17
20.Дорнод12
21.Баян-Өлгий6
22.Говьсүмбэр3