Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАДУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 76 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл27
2.Улаанбаатар19
3.Говь-Алтай14
4.Завхан10
5.Сэлэнгэ3
6.Орхон2
7.Булган1