Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАНГАДУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 80 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл28
2.Улаанбаатар20
3.Говь-Алтай16
4.Завхан8
5.Сэлэнгэ3
6.Орхон2
7.Төв2
8.Булган1